5. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 9. 12. 2015 / 16:30

Dnevni red

  1. Pobuda občana glede obratovalnega časa gostinskih lokalov na Petkovškovem nabrežju z dne 17. 10. 2015

  2. Potrditev zapisnika 4. seje Komisije za pobude občanov

  3. Realizacija sklepov 4. seje Komisije za pobude občanov

  4. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  5. Razno

Zapisnik