4. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestni trg 1, Ljubljana,, 21. 3. 2012 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 3. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 3. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda Mreže NVO k spremembi imena stanovanjsko poslovnega kompleksa »Tobačno mesto Ljubljana« z dne 9. 11. 2011

  5. Pobuda občana S. M. za preprečitev poseka gozda z dne 24. 5. 2011

  6. Pobuda občanke M. B. glede prometne ureditve na Prulah z dne 5. 9. 2011

  7. Pobuda za ureditev razmer med hišo Rimsko c. 7a in parkiriščem NUK 2 (Ljubljanska parkirišča in tržnice) z dne 6. 9. 2011

  8. Razno

Zapisnik