4. seja Komisije za pobude občanov MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 11. 12. 2019 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 3. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 3. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občana za ustanovitev socialne bivalne kooperative z dne 16. 9. 2019

  5. Pobuda občana za odstop Krištofa Mlakarja, direktorja javnega podjetja VOKA SNAGA, d.o.o., z dne 22. 11. 2019

  6. Razno

Zapisnik