4. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 23. 9. 2015 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 3. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 3. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občana za ustanovitev “stanovanjske kooperative brezdomcev” z dne 25. 6. 2015

  5. Pobuda občana glede delovanja gostinskih lokalov na Petkovškovem nabrežju z dne 12. 7. 2015

  6. Pobuda občanke glede obeleževanja slovenskega kulturnega praznika z dne 30. 7. 2015

  7. Razno

Zapisnik