3. seja Komisije za pobude občanov

v Klubu 15 na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana., 26. 10. 2011 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 2. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 2. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občana S. M. za preprečitev poseka gozda z dne 24. 5. 2011

  5. Pobuda meščana L. K. glede določitve ravni hrupa na posebnih in podrejenih javnih površinah z dne 29. 7. 2011

  6. Pobuda meščana L. K. glede višine startnin na množičnih športno rekreativnih prireditvah z dne 1. 8. 2011

  7. Pobuda občanke M. B. glede prometne ureditve na Prulah z dne 5. 9. 2011

  8. Pobuda za ureditev razmer med hišo Rimsko c. 7a in parkiriščem NUK 2 (Ljubljanska parkirišča in tržnice) z dne 6. 9. 2011

  9. Razno

Zapisnik