3. seja Komisije za pobude občanov MS MOL

Klub 15, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 18. 9. 2019 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 2. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 2. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanke glede odvodnjavanja visečih vod na Veselovi ulici z dne 1. 8. 2019

  5. Pobuda občana glede podzemnih komunalnih zabojnikov z dne 4. 9. 2019

  6. Razno

Zapisnik