3. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 10. 6. 2015 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 2. seje Komisije za pobude občanov

  2. Vloga četrtnih skupnosti pri informiranju občanov o projektih v MOL - posvet

  3. Realizacija sklepov 2. seje Komisije za pobude občanov

  4. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  5. Pobuda občana za postavitev javnih sanitarij ob Koseškem bajerju z dne 8. 4. 2015

  6. Pobuda občanke za dodatni prehod za pešce na Ilirski z dne 18. 5. 2015

  7. Pobuda delavcev zdravstvene nege v DSO Bežigrad za dvig kakovosti dela z dne 16. 3. 2015

  8. Razno

Zapisnik