2. seja Komisije za pobude občanov

Magistrat, Mestni trg 1, Klub 15, 22. 6. 2011 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 1. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 1. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občana S. M. za preprečitev poseka gozda z dne 24. 5. 2011

  5. Pobuda društva Ribiške družine Barje za pomoč pri ohranitvi njegovega delovanja z dne 29. 7. 2010

  6. Pobuda občana F. B. za zagotovitev varnosti hiše z dne 11. 4. 2011

  7. Razno

Zapisnik