2. seja Komisije za pobude občanov MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hiša Mestni trg 1, Ljubljana, 29. 5. 2019 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 1. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 1. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občana glede varnosti v cestnem prometu z dne 2. 4. 2019

  5. Pobuda občanke glede prostorov Mestne občine Ljubljana za kreativne dejavnosti umetnikov z dne 6. 4. 2019

  6. Pobuda občana glede nedelovanja tekočih stopnic v Plavi laguni z dne 30. 4. 2019

  7. Razno

Zapisnik