2. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, 4. 3. 2015 / 17:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 1. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 1. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanke za asfaltiranje dela ceste v Sneberjah z dne 4. 2. 2015

  5. Pobuda občanke glede porabe prispevkov občanov MOL z dne 12. 2. 2015

  6. Razno

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik