16. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 19. 9. 2018 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 15. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 15. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Poročilo o delu Komisije za pobude občanov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v mandatu 2014-2018

  5. Razno

Zapisnik