14. seja Komisije za pobude občanov

Klub 11, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 21. 3. 2018 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 13. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 13. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanke za postavitev grbin na Hotimirovi ulici z dne 25. 1. 2018

  5. Razno

Zapisnik