12. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 27. 9. 2017 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 11. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 11. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Razno

Zapisnik