13. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 27. 12. 2017 / 16:00

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 12. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 12. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanke za rešitev prometnega kaosa ob Vrtcu Vrhovci z dne 9. 11. 2017

  5. Razno

Zapisnik