11. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, 2. 7. 2014 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 10. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 10. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanov Kantetove ulice glede dostopa do novozgrajenega fakultetnega kompleksa z dne 9. 6. 2014

  5. Razno