11. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, Mestni trg 1, Ljubljana, 28. 6. 2017 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 10. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 10. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občana za spremembo odloka glede varovanja pitne vode z dne 23. 4. 2017

  5. Pobuda občana glede plačevanja parkirnine na Litostrojski cesti z dne 6. 5. 2017

  6. Pobuda občanov glede javne razsvetljave na Brilejevi ulici z dne 15. 5. 2017

  7. Pobuda občanke za vzpostavitev centrov za medgeneracijsko druženje z dne 22. 5. 2017

  8. Pobuda občanov za sanacijo uvoza s Hotimirove na Česnikovo z dne 5. 6. 2017

  9. Razno

Zapisnik