10. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana v Mestni hisi, Mestni trg 1, Ljubljana, 29. 3. 2017 / 16:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 9. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 9. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občana za popravek podatka, navedenega na spletni strani MOL, o županih Ljubljane v obdobju 1941-45 z dne 19. 12. 2016

  5. Pobuda občana glede poplavljanja nadhoda od avtobusne postaje Mercator do Fakultete za družbene vede z dne 10. 1. 2017

  6. Pobuda občana za odobritev gradnje eno - ali dvo - družinskih his na njegovi parceli v k.o. Bizovik z dne 10. 3. 2017

  7. Razno

Zapisnik