10. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, 9. 4. 2014 / 15:30

Dnevni red

  1. Potrditev zapisnika 9. seje Komisije za pobude občanov

  2. Realizacija sklepov 8. in 9. seje Komisije za pobude občanov

  3. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  4. Pobuda občanke za delni odpis terjatev zaradi neplačanih prekrškov z dne 20. 2. 2014

  5. Razno

Zapisnik