1. seja Komisije za pobude občanov

Magistrat, Mestni trg 1, Banketna dvorana, 24. 2. 2011 / 16:00

Dnevni red

  1. Imenovanje podpredsednika komisije

  2. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  3. Obravnava prejetih pobud in dogovor o nadaljnjem delu komisije v zadevah iz prejšnjega mandata a) Pobuda občana V. F. za odstranitev oziroma nepostavitev baznih (EMS) postaj na območju OPPN Športni park Trnovo z dne 21. 6. 2010 b) Pritožba občanke M. P. zaradi povzročanja hrupa na območju Gospodarskega razstavišča z dne 19. 6. 2010 c) Pritožba občanke Z. A. v zvezi s polaganjem tlakovcev na starem delu pokopališča Črnuče z dne 28. 10. 2010 d) Pobuda društva Ribiške družine Barje za pomoč pri ohranitvi njegovega delovanja z dne 29. 7. 2010 e) Pobuda občana F. B. za zagotovitev varnosti hiše z dne 28. 12. 2010 f) Pritožbe občanov zaradi pomanjkanja projektov za ČS Polje v osnutkih odlokov o proračunu MOL za leti 2011 in 2012 z dne 23. 1., 25. 1. in 27. 1. 2011

  4. Razno

Zapisnik