1. seja Komisije za pobude občanov MS MOL

Banketna dvorana, Mestna hišia, Mestni trg 1, Ljubljana, 20. 2. 2019 / 16:00

Dnevni red

  1. Imenovanje podpredsednice/ka komisije

  2. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  3. Obravnava prejetih pobud in dogovor o nadaljnjem delu komisije v zadevah iz prejšnjega mandata
    3a. Pobuda občanke za uvedbo dodatnega avtobusa na progi št. 14 z dne 15. 10. 2018
    3b. Pobuda občanov Delakove ulice glede komunalne in druge infrastrukturne ureditve ulice z dne 16. 10. 2018

  4. Razno

Zapisnik