1. seja Komisije za pobude občanov

Banketna dvorana, Mestna hiša, 10. 12. 2014 / 17:00

Dnevni red

  1. Imenovanje podpredsednice/ka komisije

  2. Obravnava poročila župana o reševanju pobud in drugih vlog občanov ter drugih fizičnih in pravnih oseb

  3. Obravnava prejetih pobud in dogovor o nadaljnjem delu komisije v zadevah iz prejšnjega mandata

  4. Razno

Zapisnik