Komisija za mednarodne odnose

Komisija je bila imenovana na 1. izredni seji Mestnega sveta MOL 21. 1. 2019.

Naloge

  • Spremlja in usmerja mednarodno sodelovanje MOL,
  • obravnava akte in problematiko z delovnega področja Odseka za mednarodne odnose in protokol,
  • usklajuje mednarodno in medmestno delovanje članov sveta,
  • opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.