Proračun MOL za leto 2023

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2023