Proračun MOL za leto 2022

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2022