Projekti SRPI

 • 2019 Kopalisce Vevce predvidena programska shema in poti uporabnikov Guzic Trplan arhitekti d2.o.o.

  Vevče bodo dobile novo kopališče

  Na vzhodnem delu Ljubljane med cesto Pot heroja Trtnika ter desnim bregom Ljubljanice bomo leta 2020 uredili odprto kopališče, večnamenski športni kompleks namenjen športu in rekreaciji.

 • Nov Center CS Golovec pogled proti vhodu2

  Zgradili bomo nov Center ČS Golovec

  Izvedbene projekte za Center ČS Golovec bomo dokončali v letu 2020. V istem letu predvidevamo tudi izvedbo razpisa za izbor izvajalca GOI del ter začetek gradnje, ki bo predvidoma zaključena v letu 2021. To bo drugi četrtni center v Ljubljani.

 • Prikaz bodocega objekta na Stolbi 8

  Zgradili bomo novo hišo Na stolbi 8

  V sklopu projekta bomo na grajskem griču, na Stolbi 8, porušili obstoječo stavbo in zgradili novo. V njej bodo upravni prostori Javnega zavoda Ljubljanski grad (JZLG) in prostori za potrebe namestitve gostujočih tujih umetnikov, ki razstavljajo ali uprizarjajo najrazličnejše zvrsti umetnosti na Ljubljanskem gradu ali v katerem od bližnjih javnih zavodov s področja kulture.

 • 1 Vizualizacija Plecnikovega podhoda Arhiv MOL2

  V letu 2021 bo Plečnikov podhod zaživel v novi podobi

  S prenovo želimo popestriti in oživiti prostor podhoda in ga narediti privlačnejšega, predvsem pa varnejšega za uporabnike. 

 • Zavetišče za zapuščene živali (Gmajnice)

  Največji in najsodobneje urejeni prostori v Sloveniji bodo poleg osnovne naloge zavetišča omogočali tudi razvoj središča za obravnavo širše problematike odgovornega skrbništva in dobrobiti hišnih živali.

 • Širitev pokopališča Žale

  V okviru projekta Širitve pokopališča Žale je predvideno nadaljevanje in dokončanje izvedbe grobnega polja klasičnega pokopa, izvedba žarnega grobnega polja in obodnega parka z raztrosom pepela (8.900 m2 novih površin). Predvidenih je več kot 2.000 novih žarnih grobov, razporejenih v žarne niše in talne žarne grobove.

 • Projekt ureditve Galerije Cukrarna

  Poslopje Cukrarne, nekdanje tovarne sladkorja, bomo prenovili in vzpostavili Galerijo Cukrarna, s katero bo mesto pridobilo največji razstavni prostor, primeren tudi za velike in zahtevne razstave ter prostor za dogodke s področja kulture in umetnosti ter izobraževanja.

 • 2020 ILIRIJA PRIKAZ NOTRANJOSTI NOVEGA SPRTNEGA CENTRA ILIRIJA 1 ATELJE LORENZ PETER 4

  Vzpostavili bomo Športni center Ilirija s pokritim olimpijskim bazenom

  Veselimo se, da bomo po mnogih letih lahko prenovili bazen Ilirija, na katerega že dolgo potrpežljivo čakate.

 • minipleks

  Zgradili bomo minipleks mestnega kina

  V središču Ljubljane, v podhodu Ajdovščina, bomo zgradili minipleks mestnega kina s štirimi kino dvoranami. Izgradnja minipleksa mestnega kina bo pomembno prispevala k oživitvi podhoda Ajdovščina, rezultati obiska programov v Kinodvoru pa kažejo, da je novo, večje in sodobnejše filmsko prizorišče v mestu potrebno.

 • lgl2

  Obnovili bomo Šentjakobski oder

  V sklopu investicije bomo prenovili prostore locirane v prvem nadstropju objekta v skupni izmeri 780 m2 - avditorij, oder in prostore v neposrednem zaodrju, posodobili bomo preddverje (foayer) ter vzpostavili sanitarije ter dostop za gibalno ovirane osebe. 

 • Pokopalisce Vic foto Bostjan Burger vir Zale JP3

  Širili bomo pokopališče Vič

  V sklopu 1. faze širitve pokopališča Vič bomo uredili novo grobno polje za klasične grobove in novo grobno polje za žarne zemeljske grobove (funkcionalna enota A), nove parkovne površine (funkcionalna enota B in severni del funkcionalne enote D), nove žarne niše v pokopališkem zidu (funkcionalna enota C), novo poslovilno območje in objekt (funkcionalna enota E), novo servisno pot ob zahodnem robu pokopališča in povezovalno sprevodno pot ob južni stranici obstoječega pokopališča ter 30 novih parkirnih mest (v funkcionalni enoti F).

 • Pokopalisce Rudnik 02 foto Bostjan Burger vir Zale JP2

  Širili bomo pokopališče Rudnik

  Širitev je načrtovana vzdolž severne meje obstoječega pokopališča v dolžini približno 66 metrov. Na vzhodnem delu bo širine približno 5,2 metra, na zahodnem pa približno 3 metre. Obsega niz polj za žarne zemeljske pokope in zid z žarnimi nišami (kolumbarij).

 • CENTER BARJE Objekt stare sole arhiv MOL2

  Center Barje

  V sklopu investicije bomo na območju med Peruzzijevo, Ižansko cesto in Iščico vzpostavili Center Barje. 

 • 190415 vila zlatica nrovan 6

  Hribarjeva vila - Vila Zlatica

  Hribarjevo vilo (Vila Zlatica) z vrtom bomo v celoti prenovili v skladu s smernicami konservatorskega načrta, ki ga je leta 2016 pripravil Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt. 

 • 200212 zdravstveni dom Bezigrad nrovan 008

  ZD Ljubljana Bežigrad

  Na mestu odstranjenega starega prizidka smo zgradili nov prizidek ZD Bežigrad, ki ima pet nadstropij in kletno etažo z urejenimi parkirnimi mesti ter garderobami za zaposlene.

 • Nova športna dvorana ob OŠ Vižmarje Brod

  Ob Osnovni šoli Vižmarje Brod smo zgradili novo športno dvorano, ki predstavlja veliko pridobitev za šolo in za celotno okolico.

 • Odprli smo razširjeno pokopališče Polje

  V sklopu širitve smo zgradili nov poslovilni objekt, ploščad, uredili park in z novimi površinami za klasični in talni žarni pokop, kolumbarijem ter prostorom za raztros pepela zagotovili 1560 novih pokopnih mest.

 • Prenovljena šola narodnega heroja Maksa Pečarja

  V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane smo oba objekta celovito prenovili. Ob novi šoli smo zgradili novo šolsko telovadnico, iz nekdanje telovadnice pa smo uredili šest novih učilnic, učilnice za individualni pouk, knjižnico in novo zbornico.

 • Konservatorij za glasbo in balet

  Prenovili smo prostore Konservatorija za glasbo in balet. Razloga za prenovo, ki je trajala 14 mesecev, sta bili dotrajana streha in potreba po sodobni koncertni dvorani z vrhunsko akustiko.