Organizacijske enote v sestavi

Odsek za sodne in upravne postopke

Vodja odseka: Eva Karlin Demšar

Odsek za pripravo in pregled pravnih aktov

Vodja odseka:  mag. Tanja Dornik Poglič