Kabinet župana

Naloge Kabineta župana so:

 • Opravlja naloge za župana in podžupane.
 • Opravlja naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi.
 • Opravlja naloge protokola MOL.
 • Opravlja naloge s področja mednarodnih odnosov MOL.
 • Sprejema in obravnava pobude in pritožbe občanov MOL ter drugih fizičnih in pravnih oseb ter sprejema vloge prosilcev za azil.

Organizacijske enote v sestavi:

 • Odsek za mednarodne odnose in protokol
 • Odsek za odnose z javnostmi
 • Odsek za pobude meščanov
Več o organizacijskih enotah

Samostojni izvajalci

 • Podsekretar - Mestni menedžer
 • Podsekretar - Menedžer za pametno mesto
 • Sekretarka     -  Energetska upravljavka
 • Podsekretarka - Menedžerka za marketing
Več o samostojnih izvajalcih