Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 12. 2020

Datum objave: 8. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 28. 12. 2020

Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 2847/14, v izmeri 4775 m2 (ID znak: parcela 1994 2847/14) k.o. 1994 Dobrova. Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za namen pasjega poligona za šolanje psov. Cena najema zemljišča te namere, znaša 1.432,50 EUR na leto.

Razpisne datoteke