sreda, 6. 5. 2020

Znani so rezultati razpisa za sofinanciranje s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov v MOL v letu 2020 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije izvedla odpiranje prejetih vlog in skladno z 223. členom istega Pravilnika vodila zapisnik o odpiranju.

Vlagatelji so poslali 134 vlog (ovojnic), od tega dve vlogi nista bili oddani na način, ki je bil določen v IX. točki besedila javnega razpisa, zato sta bili zavrženi. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. K dopolnitvi vlog so bili pozvani 3 vlagatelji, vsi so v postavljenem roku vloge ustrezno dopolnili.
Komisija je v nadaljnjem postopku ocenjevala vloge za sofinanciranje 132 projektov oz. programov, in sicer:

  • na vsebinskem področju A – 27 projektov,
  • na vsebinskem področju B – 40 projektov,
  • na vsebinskem področju C – 44 programov,
  • na vsebinskem področju D – 9 programov,
  • na vsebinskem področju E – 3 projekte,
  • na vsebinskem področju F – 1 projekt in
  • na vsebinskem področju G – 8 programov.

Komisija je opravila strokovni pregled popolnih vlog ter posamezne projekte/programe ocenila na podlagi ugotavljanja izpolnjevanja osnovnih in posebnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu ter izpolnjevanja meril za ocenjevanje, objavljenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.