torek, 5. 3. 2019

Znani so rezultati razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2019

Objavljamo rezultate javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok.

Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2018 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok (v nadaljevanju: komisija) je v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16; v nadaljevanju: Pravilnik) izvedla odpiranje prejetih vlog in skladno z 223. členom istega Pravilnika vodila zapisnik o odpiranju.

Vlagatelji so poslali 84 vlog (ovojnic), od tega dve vlogi nista bili oddani na način, ki je bil določen v IX. točki besedila javnega razpisa, zato sta bili zavrženi.

Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. K dopolnitvi vlog je bilo pozvanih 5 vlagateljev, vsi so v postavljenem roku vloge ustrezno dopolnili.

Komisija je v nadaljnjem postopku ocenjevala vloge 82 vlagateljev za sofinanciranje 170 projektov oz. programov, in sicer:

  • na vsebinskem področju A – 40 projektov,
  • na vsebinskem področju B – 70 projektov,
  • na vsebinskem področju C – 48 programov ,
  • na vsebinskem področju D – 7 programov,
  • na vsebinskem področju E – 3 projekte,
  • na vsebinskem področju F – 1 projekt in
  • na vsebinskem področju G – 1 program.

Komisija je opravila strokovni pregled popolnih vlog ter posamezne projekte/programe ocenila na podlagi ugotavljanja izpolnjevanja osnovnih in posebnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu ter izpolnjevanja meril za ocenjevanje, objavljenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

---

Preberite:

---

Kdo so prejemniki sredstev?