četrtek, 21. 2. 2019

Znani rezultati razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti

Objavljamo seznam prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti

Namen javnega razpisa je bil izbira tistih preventivnih programov za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Ljubljana na področju različnih vrst zasvojenosti, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno naravnani na krepitev moči udeležencev, poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram in opremljajo udeležence s tistimi informacijami, znanji, veščinami, s pomočjo katerih se bodo lažje soočali in ustrezno odzivali na različne izzive.

Zasvojenosti

Zasvojenost je pereč problem sodobne družbe. Ko govorimo o tej tematiki, najprej pomislimo na zasvojenost z nedovoljenimi drogami, alkoholom in kajenjem, v zadnjih letih pa se precej pozornosti namenja tudi zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami ter drugim oblikam zasvojenosti. 

V okviru Mestne uprave MOL se z aktivnostmi s področja preprečevanja različnih vrst zasvojenosti ukvarja Odsek za projekte – področje preprečevanja zasvojenosti, ki deluje v okviru Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Oddelek za zdravje in socialno varstvo pa tudi z aktivnostmi zmanjševanja škode.

---

Preberite:

---

Kdo so prejemniki sredstev?