sreda, 31. 1. 2018

Zamislice

Predstavljamo vam Zamislice - droben, a pomemben pripomoček, ki na 30 priročnih karticah ponuja ideje (zamislice) za preproste aktivnosti z dojenčki kjerkoli in kadarkoli.

Izsledki številnih raziskav s področja nevroznanosti, razvojne psihologije, pedagogike in drugih disciplin dokazujejo, da pri otrocih izkustva do tretjega leta izjemno močno vplivajo na uresničevanje njihovega socialnega, telesnega in umskega potenciala. Starši so otrokovi prvi in najpomembnejši učitelji in vzgojitelji, zato imajo v otrokovem prvem letu izjemno pomembno nalogo - otrokova prihodnost je tako rekoč v njihovih rokah.

V tem obdobju, ko se ustvarjajo temelji za učenje v prihodnosti, je za otrokov razvoj najpomembnejša pozornost staršev in njihove skupne aktivnosti - otrok ne potrebuje učnih ur, ampak čas, v katerem se tke dragocena navezanost med njim in starši. In ker je prvo leto z dojenčkom naporno, ker starši nimajo časa za debele knjige in predavanja, ker so zasuti z različnimi nasveti (včasih celo nasprotujočimi), ker so utrujeni in brez idej, jim Mala ulica ponuja Zamislice - droben, a pomemben pripomoček, s katerim bodo zabavali in hkrati pomembno spodbudili celostni razvoj otroka. Opisu konkretne dejavnosti je dodana kratka razlaga, zakaj je posamezna dejavnost pomembna oz. kaj/ katero področje pri otroku razvija. S tem želimo starše opogumiti in spodbuditi k aktivnostim z otroki ter ozavestiti pomembnost še tako “nepomembnih” dejanj, kot je petje, ples ali štetje prstkov … vse to ni le igra, ampak dejavnost, ki intenzivno spodbuja razvoj otroških možganov. In oblikuje njihovo prihodnost.

Zamislice so zasnovali v Družinskem centru Mala ulica v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom in Komisijo za razvojne ambulante Zdravstvenega doma Ljubljana ter finančno podporo Mestne občine Ljubljana.

Starši novorojenčkov jih bodo prejeli ob prvem obisku pediatra v Ljubljani, dobite pa jih tudi v Družinskem centru Mala ulica.