sreda, 30. 5. 2018

Zaključili smo energetsko sanacijo vrtca Jelka

Konec maja smo končali energetsko sanacijo vrtca Jelka, ki je potekala v okviru javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in konzorcijem družb Petrol in Resalta.

Sanacija vrtca je sodila v okvir največjega projekta javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji na področju energetskega pogodbeništva nasploh, v katerega je vključena prenova 48 javnih stavb v lasti Mestne občine Ljubljana. Med njimi so tako kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalni inštitucije, športni objekti in tudi objekti mestne uprave.

Z realizacijo prenov, ki jih bomo zaključili v letu 2018, bomo znatno zmanjšali porabo energentov na določenih objektih, z vgradnjo toplotnih črpalk voda/voda prispevali k povečanju deleža obnovljivih virov energije ter posledično znižali emisije toplogrednih plinov.

vrtec Jelka

Banner splet13