četrtek, 15. 2. 2018

Vpis v vrtce za šolsko leto 2018/19

Vpis otrok v javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana za šolsko leto 2018/19 bo potekal od 1. do 15. marca 2018.

Vpis bo potekal v vseh ljubljanskih javnih vrtcih vsak delovni dan od 1. do 15. marca 2018.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. 
Komisije bodo zasedale od 3. aprila do 5. aprila 2018. Po zasedanju komisij bodo v petek, 6. aprila 2018 poslana obvestila o sprejemu otroka oz. o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec (Ur.l. RS, št. 8/2018) prinaša nekaj ključnih novosti oziroma sprememb pri vpisu.

Novost pri izvedbi letošnjega vpisa je, da če starši v šolskem letu 2018/19 trikrat zapovrstjo odklonijo izbiro vrtca, ki so jo navedli pod št. 1., 2., 3. in/ali obkrožili pod št.4. (ki pomeni katerikoli javni vrtec) in na podlagi tega ne podpišejo z vrtcem pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo njihov otrok uvrščen na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama ne glede na doseženo število točk.

Celovite informacije o vrtcih v Ljubljani ter vpisu in centralnem čakalnem seznamu so objavljene v rubriki Otroci.