četrtek, 12. 4. 2018

Razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah

Na naši spletni strani smo objavili javni razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018–2020, namenjen specialnim pedagogom, profesorjem defektologije, specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, socialnim pedagogom in pedagogom ali psihologom z znanjem angleškega jezika.

Cilji izpopolnjevanja je, da udeleženci programa poglobijo strokovno znanje specialne pedagogike, ga znajo prenesti v prakso in prilagoditi potrebam svojega delovnega okolja. Strokovno znanje posredujejo učiteljem in staršem v obliki svetovalnih storitev za družine otrok s posebnimi potrebami, njihove vzgojitelje in učitelje; svoje znanje znajo posredovati tudi v obliki krajših izobraževanj za starše, družine, vzgojitelje in učitelje (predavanja, delavnice, članki, strokovna in poljudna gradiva). Cilj izpopolnjevanja so tudi gradiva za starše, vzgojitelje in učitelje, ki jih pripravijo udeleženci in izvajalci programa.

V okviru razpisa bo izbranih okvirno 20 kandidatov.

Kandidati se prijavite s pisno prijavo, ki vsebuje življenjepis, opis delovnih izkušenj in pismo, s katerim izrazite motiv za izpopolnjevanje. Prijavo s kontaktnim naslovom, telefonsko številko ter soglasjem ravnatelja (obrazec ni predpisan) pošljite priporočeno na naslov Izobraževalni center Pika, Zemljemerska u. 7, do 14. 5. 2018 do 12. ure.

Celoten razpis in vse informacije o njem so objavljene tukaj.