četrtek, 2. 11. 2017

Prenovi dveh vrtcev

Prejšnji teden smo odprli energetsko prenovljeni enoti vrtcev Mojca in Pod gradom.

Enoto Prule, ki spada v Vrtec pod gradom, smo energetsko sanirali z zamenjavo stavbnega ovoja, uredili smo toplotno in hidroizolacijo strehe ter sanirali razsvetljavo. Vrednost del je 525.172,77 EUR z DDV, od tega znašajo evropska kohezijska sredstva 152.943,91 EUR.

Pri enoti Tinkara vrtca Mojca smo energetsko sanacijo izvedli z zamenjavo stavbnega ovoja, sanirali smo razsvetljavo in toplotno izolirali streho. Na novo je bila urejena tudi zunanjost vrtca. Vrednost del je 438.319,49 EUR z DDV, od tega znašajo evropska kohezijska sredstva 117.368,61 EUR.

Pri obeh enotah smo vzpostavili energetski monitoring za spremljanje prihrankov energije.

Vrtec Tinkara

Vrtec Tinkara

Vrtec pod gradom

Vrtec pod gradom