ponedeljek, 24. 6. 2019

Pedenjcarski film ob 1. letu delovanja enote v Kašlju

Ob 1. letu enote Pedenjcarstvo so v vrtcu Pedenjped, enoti Pedenjcarstvo v Kašlju, ustvarili Pedenjcarski film. Verjamejo, da boste ob ogledu filma uživali prav tako, kot so oni med njegovim ustvarjanjem.

O enoti Pedenjcarstvo

Vrtec ima prav posebno prostorsko zasnovo. Krožno stavbo v obliki kolobarja sestavljajo osrednji odprt atrij in prostori, ki so pahljačasto razporejeni okoli njega. Atrij spominja na ozelenjeno dnevno sobo na prostem, ki je namenjena igri, raziskovanju, učenju in druženju otrok.

Vrtec stoji v urbanem okolju, njene velike in svetle igralnice s svojo odprtostjo in prehodnostjo omogočajo povezovanje in omogočajo vzgojiteljem ustvarjalno načrtovanje dela ter oblikovanje spodbudnega okolja za učenje. Poleg sedmih oddelkov za otroke v starosti od enega do šestih let, je v vrtcu tudi oddelek za otroke z motnjami avtističnega spektra. Otroci, vključeni v ta oddelek, se povezujejo in sodelujejo pri dejavnostih ter se vključujejo v igro vrstnikov ostalih skupin.


Otroci uživajo v novem vrtcu, kar dokazuje tudi kratek filmček, ki so ga posneli ob 1. obletnici delovanja enote

Pedenjcarstvo, vrtec z inovativno krožno tlorisno zasnovo prejema nagrade

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je novo enoto Vrtca Pedenjped v Kašlju, Pedenjcarstvo, nagradila z zlatim svinčnikom za odlično izvedbo. 

Za inovativno zasnovan vrtec Pedenjcarstvo smo prejeli tudi nagrado OHS AWARD, namenjeno najboljšim objektom in prostorskim ureditvam po mnenju splošne javnosti. Nagrade so podelili v okviru festivala Odprte hiše Slovenije, vrtec Pedenjcarstvo pa je bil nagrajen v kategoriji Odličen projekt.

V Ljubljani ves čas skrbimo za najmlajše

Na področju predšolske vzgoje družinam omogočamo dovolj mest, da lahko vključijo svoje najmlajše v javne vrtce. Prizadevanja primarno usmerjamo v kakovostno javno mrežo vrtcev, poleg tega vedno več sredstev namenjamo za delovanje zasebnih vrtcev, katerih število v zadnjih letih narašča. S tem omogočamo svobodno izbiro v vzgojno-izobraževalnem sistemu.

V Ljubljani smo se v preteklih letih soočali z nenehno rastjo potreb po prostih mestih v vrtcih. Temu smo se intenzivno posvetili z obsežnimi investicijami.

Z novogradnjami, rekonstrukcijami in adaptacijami smo v letih 2007–2018 vzpostavili 2.641 prostih mest več oziroma kapacitete povečali za 104 nove oddelke v vrtcih.

S tem smo vključenost otrok v javne vrtce povečali na 92,3 %, kar je visoko nad državnim povprečjem (80,4 %) in visoko med evropskimi mesti.

Vzgojo in varstvo omogočamo vsem ljubljanskim otrokom, katerih starši imajo stalno prebivališče v Ljubljani. Leta 2018 je tako delovalo 23 javnih vrtcev v 105 objektih, s 785 oddelki, v katere je bilo vključenih 13.582 otrok

Rezultati ankete (iz leta 2013) med starši, ki imajo otroke v javni vrtcih v Ljubljani, so pokazali, da je z varstvom otrok v celoti zadovoljnih več kot 90 % staršev.

Preberite tudi: