petek, 30. 3. 2018

Mednarodni dan zavedanja o avtizmu

V Ljubljani se bomo ob 2. aprilu, mednarodnemu dnevu zavedanja o avtizmu, pridružili svetovni akciji »Light it up blue« in v modro obarvali Ljubljanski grad.

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2007 2. april razglasila za svetovni dan zavedanja o avtizmu in v Ljubljani že od samega začetka obeležujemo ta dan, ki je namenjen spodbujanju zavedanja o avtizmu in s tem opozarjanju na pomen čim zgodnejšega odkrivanja avtizma in čim prejšnje ter ustrezne pomoči posamezniku.

V Sloveniji živi približno 20 000 oseb z avtizmom oziroma z motnjami avtističnega spektra, vsako leto se pri nas rodi 200 otrok s to motnjo.

V okviru obeleževanje tega dne bodo v ponedeljek, 2. aprila 2018, ob 17.30 uri na TV SLO 1 predvajali dokumentarni film Posebne zgodbe, v katerem sodeluje tudi Izobraževalni center Pika, ki smo ga ustanovili na Mestni občini Ljubljana za usposabljanje pedagoških delavcev za delo z otroki s posebnimi potrebami.

Vrtec za otroke z avtizmom

Prihodnji mesec bomo v novi enoti Vrtca Pedenjped v Kašlju kot prvi v Sloveniji ponudili specializirani program za otroke z avtizmom v javni mreži vrtcev. S tem bomo pripomogli k strokovnemu razvoju specializiranih vzgojno-izobraževalnih pristopov znotraj nacionalnega kurikula ter promociji pozitivnega odnosa in zagotavljanja ustreznih pogojev ranljivim skupinam otrok. Mnogi starši se namreč ob vstopu v vrtec prvič soočijo z dejstvom, da ima njihov otrok avtizem.

Javni vrtci za otroke s posebnimi potrebami, med katere uvrščamo tudi otroke z avtizmom, ponujajo dva različna programa – razvojne in redne oddelke, v katerih poteka integracija z dodatno strokovno pomočjo, ki pa za otroke z avtizmom ni vedno optimalna. Mnogokrat se izkaže, da je preširoko zasnovana in ne ponuja specifičnih pogojev, ki jih otroci z avtizmom potrebujejo za optimalni napredek. Zato želimo v ljubljanskih vrtcih staršem otrok z avtizmom ponuditi priložnost in možnost, da otroka v predšolskem obdobju vključijo v specializirani predšolski oddelek, ki bo ponujal visokokakovostni program zgodnje obravnave za otroke z avtizmom. Cilj programa je, da otrok razvije pozitivno samopodobo, je uspešen pri vključevanju in izvajanju dejavnosti vrtca ter da razvije tiste strategije in veščine, ki mu bodo omogočale uspešno vključevanje v nevrotipični svet sovrstnikov - predvsem glede nadaljnje vključitve v redni osnovnošolski program. 
Ocenjujemo, da bodo glede na velik delež oseb z avtizmom v prihodnje potrebne drugačne konceptualne zasnove dela z otroki in osebami z avtizmom v smislu socialne integracije v družbo; z novim oddelkom prinašamo nov koncept in ponovno prebijamo led na nujnem področju drugačne organizacije izobraževanja zanje.