četrtek, 6. 9. 2018

Jabolko navdiha za Bernardo Avsenik in Alenko Fajfar Gnezda

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 15. februarja 2018 mentoricama na Osnovni šoli Bičevje Bernardi Avsenik in Alenki Fajfar Gnezda izročil Jabolko navdiha, saj s svojim pedagoško-vzgojnim delom spodbujata učence k ustvarjanju mednarodno nagrajenih filmov s ciljem ozaveščanja o človekovih pravicah in sprejemanju raznolikosti.

V utemeljitvi nagrade je zapisano: "Delo Bernarde Avsenik in Alenke Fajfar Gnezda presega šolske klopi osnovne šole Bičevje v Ljubljani, kjer Bernarda Avsenik poučuje angleščino, zgodovino ter domovinsko in državljansko kulturo in etiko, Alenka Fajfar Gnezda pa je zaposlena kot pedagoška delavka in svetovalka. »Najina vloga je spodbujanje in podpora mladih k spreminjanju sveta na bolje,« o sebi pravita Bernarda Avsenik in Alenka Fajfar Gnezda, ki skozi lastne projekte in s sodelovanjem z raznimi institucijami in posamezniki že dolga leta učence ozaveščata o pomembnosti trajnostnega razvoja in varovanja okolja, spoštovanja človekovih in otrokovih pravic, humanitarnosti in ustvarjanja boljše, strpnejše, vključujoče družbe.
Bernarda Avsenik in Alenka Fajfar Gnezda učence spodbujata k ustvarjalnosti in jim s tem pomagata, da se njihov glas sliši. Da tudi sami vidijo, da z njim lahko izboljšujejo prihodnost. Njun pedagoški pristop zato ni le klasično poučevanje predpisanih vsebin in svetovanje mladim. Oblikovali sta ga z lastnimi, domiselnimi vsebinami, tako da učenci z njimi na najrazličnejše načine razmišljajo o družbi, okolju, svetu.
Od leta 2013 z učenci ustvarjata na področju filma ‒ o filmu pravita, da je med mladimi zelo odmeven in sporočilen medij, zato jim z njim omogočata razmišljanje o aktualnih družbenih temah. V zadnjih letih sta samostojno ali kot mentorici ustvarili več deset krajših filmov, ki širijo sporočila ljubezni, sodelovanja, spoštovanja in strpnosti ter so bili odmevni tako v Sloveniji kot tujini. Med njimi posebej izstopa zadnji film z naslovom Majhen korak za človeka, velik nasmeh za človeštvo. Prepričuje nas, da lahko vsak človek prispeva svoj dragoceni del, da bo prihodnost boljša in lepša za vse. Z odkritosrčnimi zgodbami nastopajočih so se poistovetili gledalci po vsem svetu, film pa je prejel številna priznanja in nagrade, med katerimi najbolj izstopa mednarodna nagrada odličnosti leta 2016 na Mednarodnem festivalu dokumentarnega in kratkega filma in komedije na Baliju v Indoneziji.
»Odrasli se moramo zavedati, da nas mladi dnevno opazujejo in da naša dejanja vplivajo na njihov odnos do sveta,« poudarjata Bernarda Avsenik in Alenka Fajfar Gnezda, mentorici, ki s svojim pedagoško-vzgojnim delom spodbujata učence, da si želijo več in upajo bolj smelo. Njuno delo je morda res majhen korak za človeka, vendar pomeni dragocen zaklad za človeštvo. Mlade na začetku njihove poti usmerja in jih spodbuja, da bodo aktivno in odgovorno ustvarjali družbo medsebojnega spoštovanja, vključevanja, sodelovanja, ljubezni, sočutja in strpnosti. Bernarda Avsenik in Alenka Fajfar Gnezda sta svojim učencem vzor in opora, družbi pa navdih in potrditev, da je vsakdo odgovoren za brezskrbno otroštvo in prihodnost naslednjih rodov."

Bernardi Avsenik in Alenki Fajfar Gnezda iskreno čestitamo.