sreda, 7. 3. 2018

8. marec, mednarodni dan žensk

Mednarodni dan žensk bomo letos v Mestni hiši obeležili z odprtjem razstave likovnih in pisnih del učenk in učencev, ki so ustvarjali na temo Enakost spolov: Kako si razdelimo delo v družini.

8. marec, mednarodni dan žensk je dan, ko se spominjamo dolgoletnega prizadevanja žensk za ekonomsko, politično in socialno enakost. Hkrati je to tudi priložnost, da opozorimo, da enakost spolov še ni dosežena.

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je eden najpomembnejših pogojev za uveljavljenje enakih možnosti spolov v družbi. Problem usklajevanja zasebnih in poklicnih obveznosti se kaže pri porabi in delitvi časa, upoštevanju zasebnih potreb v poklicni sferi in pri usklajevanju potreb zasebnega oziroma družinskega življenja s poklicnimi dejavnostmi žensk in moških. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ženske še vedno v večji meri opravijo neplačano skrbstveno in gospodinjsko delo, kar še vedno kaže na neenakomerno porazdelitev dela med partnerjema. Ženske tako še vedno več časa namenjajo skrbi za gospodinjstvo, otroke, starejše in druge pomoči potrebne družinske člane in članice.

Da bi opozorili na še vedno prisotne stereotipe, da je ženska odgovorna za dom in otroke, ter pri otrocih spodbudili razmišljanje, da si je potrebno družinske obveznosti porazdeliti, smo za osnovnošolke in osnovnošolce pripravili likovni in pisni natečaj Enakost spolov: Kako si razdelimo delo v družini. Na natečaj so se odzvale OŠ Kašelj, OŠ Martina Krpana, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Miška Kranjca in OŠ Vide Pregarc. Dela njihovih učenk in učencev bodo od 8. do 19. marca 2018 na ogled v Osrednjem atriju Mestne hiše.

Pred odprtjem razstave se bodo avtorice in avtorji razstavljenih izdelkov srečali z v.d. direktorico Mestne uprave MOL Uršo Otoničar, direktorico Mladih zmajev Ksenjo Perko, direktorico javnega podjetja LPT Matejo Duhovnik, direktorico Kinodvora Nino Peče Grilc, direktorico Mestnega gledališča ljubljanskega Barbaro Hieng Samobor, direktorico Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana Liljano Batič, direktorico Male ulice Evo Strmljan Kreslin in direktorico Mednarodnega grafičnega likovnega centra Nevenko Šivavec, ki jim bodo predstavile svoje delo in delile izkušnje in mnenje o možnostih preseganja stereotipov na različnih področjih življenja in usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja.

Ob letošnjem 8. marcu želimo vsem ženskam, da bodo uspele uskladiti svoje zasebno in poklicno življenje in tako izkoristile vse svoje talente in znanje za dosego zastavljenih ciljev.