petek, 2. 10. 2020

V Ljubljani imamo najbolj kulturno in najbolj športno šolo

Osnovna šola Riharda Jakopiča se ponaša z dvema nazivoma. Postala je Kulturna šola za obdobje 2020–2024 in Najbolj športna šola – šport in šola na daljavo pomladi 2020.

Naziv Kulturna šola je potrditev odličnega dela 

»Naziv Kulturna šola za obdobje 2020–2024 nam pomeni potrditev odličnega dela na kulturnem področju, obenem pa zavezo, da s svojim znanjem, ustvarjalnostjo, kreativnostjo in organizacijo raznolikih aktivnosti na vseh področjih kulture in umetnosti, tudi v prihodnje prispevamo h kulturnim dogodkom in krepimo vzgojo za kulturo naših učencev in našega mesta,« je povedal koordinator kulturnih dejavnosti OŠ Riharda Jakopiča Igor Prešern.

Najbolj športna šola s hitro prilagoditvijo na nove razmere

foto

OŠ Riharda Jakopiča je tudi prejemnica zlatega priznanja in naziva Najbolj športna šola – šport in šola na daljavo pomladi 2020, ki so ga prejeli na nagradnem natečaju Zavoda za šport RS Planica.
Šolanje na daljavo je pred vse skupaj postavilo številne izzive. Učitelji, učenci in starši so se morali zelo hitro prilagoditi na nove razmere in se znajti v novem načinu posredovanju znanja, drugačni izvedbi pouka ter medsebojnega sodelovanja. Učenje športa na daljavo je za učitelje predstavljalo še dodaten izziv, saj je pouk iz telovadnice težko prenesti na splet in pri tem poskrbeti za nazorno demonstracijo ter ohraniti športno aktivnost in motivacijo otrok, ki jo dosegajo pri urah športa v šoli.
»Čeprav si ne želimo, da bi se pomladanski način šolanja še kdaj ponovil, smo s priznanjem dobili še dodatno potrdilo, da je bilo šolanje na daljavo pri pouku športa dobro zastavljeno in izvedeno. Pri tem je potrebno poudariti, da smo vsebine športa ustvarjali učitelji skupaj z našimi učenci, ki so nam pošiljali svoje slikovne in video materiale ter tako obogatili celoten pouk športa,« je dodal predstavnik aktiva športa OŠ Riharda Jakopiča Miha Juvan.

Iskrene čestitke Osnovni šoli Riharda Jakopiča ter prijetno in uspešno udejstvovanje na kulturnem in športnem področju.

Preberite tudi: