ponedeljek, 7. 10. 2019

Sofinanciramo programe jesenskega počitniškega varstva

Prestavljamo 12 programov jesenskega počitniškega varstva, namenjenih učencem nižjih razredov osnovnih šol, ki jih sofinanciramo v okviru javnega razpisa.

Programi so namenjeni otrokom od 1. do 5. razreda osnovnih šol, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, ter otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, a le v primeru, da otroci obiskujejo šolo na območju MOL.
Vsi programi so 9-urni in vključujejo prehrano (kosilo in dve malici).

Preverite seznam vseh izvajalcev s termini, lokacijami, ceno in kontakti, za dodatne informacije in prijave pa se obrnite kar neposredno na izvajalce.

Preventivni, športni in prostočasni programi

Počitniško varstvo je zgolj eden izmed naših ukrepov za izboljšanje kakovostnega prostega časa otrok in mladostnikov. Preventivni, prostočasni in športni programi potekajo tako v vrtcih in šolah kot prek financiranja nevladnih organizacij. V Mestni občini sofinanciramo programe počitniškega varstva preko vsakoletnega javnega razpisa.

V letu 2018 smo za programe počitniškega varstva (v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic) namenili 127.356,00 EUR, v letu 2019 pa 156.813,44 EUR.

V letu 2019 sofinanciramo 17 programov poletnega počitniškega varstva, v katerih je na voljo 2060 mest, 12 programov jesenskega počitniškega varstva s 328 mesti in pa 11 programov zimskega počitniškega varstva, v katerih je bilo na voljo 284 mest.

Preberite tudi: