torek, 16. 6. 2020

Še nekaj prostih mest za subvencionirane počitniške programe

Čeprav je povpraševanje po subvencioniranih programih počitniškega varstva veliko, pa so v nekaterih programih še prosta mesta.

Prijave še zbirajo:

  • Mestna zveza prijateljev mladine, ki izvaja program »Ljubljana – moje mesto!« v Mladinskem domu Jarše,
  • Plesni klub Feniks izvaja »Feniksove poletne počitnice« v svojem plesnem centru na Vodovodni ulici 25,
  • Plesno društvo Libero, ki izvaja program »Plesno poletje« na Šartinski cesti 152,
  • Zasebni zavod - socialno podjetje, Večgeneracijski center IZ RODA V ROD izvaja program »Počitnice za dušo in telo« na Tbilisijski 83a,
  • Zavod Aktivna starost - socialno podjetje izvaja program »Medgeneracijske počitnice - Vseživljenjska aktivnost« v DEOS Centru starejših Trnovo,
  • Smučarsko društvo Novinar pa ima še nekaj prostih mest za otroke iz socialno ogroženih družin, v programu »Aktivne poletne počitnice«, ki ga bodo izvedli na Staničevi ulici 41.

Seznam s kontakti vseh izvajalcev programov počitniškega varstva, ki še zbirajo prijave, je pripet.
Za dodatne informacije glede programov in prijave se obrnite neposredno na izvajalce.

Komu je namenjeno poletno počitniško varstvo in kako bo organizirano?

Vsi programi so 9-urni in vključujejo prehrano (kosilo in dve malici).
V posamezen program počitniškega varstva je otrok lahko vključen največ dva tedna.
Programi niso namenjeni predšolskim otrokom, ki bodo s 1. 9. 2020 vstopili v 1. razred osnovne šole, temveč otrokom, ki bodo v letošnjem šolskem letu zaključili 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana.
Programi so namenjeni tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, vendar le v primeru, da otroci obiskujejo osnovne šole v Ljubljani.
Ne glede na navedeno ceno programa, imajo vsi izvajalci na voljo mesta za socialno ogrožene otroke, za katere je varstvo v celoti brezplačno.

Glede na letošnje obdobje epidemije koronavirusa si pridružujemo pravico do sprememb ali odpovedi terminov. Varstvo bomo organizirali v skladu z vsemi navodili in ukrepi NIJZ, vlade in ostalih pristojnih institucij. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

 

Preberite tudi: