sreda, 11. 12. 2019

S prenovami šol za boljše pogoje izobraževanja v Ljubljani

Odprli smo prenovljene prostore Podružnične šole Rudnik in OŠ Poljane. Statične prenove pomenijo varnost za šolarje in za učitelje, s tem pa smo jim zagotovili boljše pogoje za delo in učenje. Energetski obnovi obeh šol sodita v sklop pametnih rešitev ter javno – zasebnega partnerstva s konzorcijem družb Petrol d. d., Resalta d.o.o. in Javna razsvetljava d. d..

Samo v letošnjem letu smo v proračunu MOL za predšolsko vzgojo in izobraževanje namenili kar 113 milijonov evrov.

Obnova Podružnične šole Rudnik

foto

Na Podružnični šoli Rudnik smo izvedli celovito statično in energetsko obnovo; ojačali smo konstrukcijo šole, izboljšali požarno varnost, uredili prostore za pouk v manjših skupinah in šolsko knjižnico, ki je šola prej ni imela, ter jih opremili z novo notranjo opremo. 

Energetska obnova je obsegala prenovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva in namestitev zunanjih senčil, zamenjavo razsvetljave ter vzpostavitev centralnega nadzornega sistema. Zamenjali smo tudi energent za ogrevanje, pri čemer je ELKO (ekstra lahko kurilno olje) zamenjal kotel na zemeljski plin ter plinsko toplotno črpalko.

Prenova OŠ Poljane

foto

Tudi na OŠ Poljane smo izvedli celovito statično in energetsko obnovo. Ojačali smo konstrukcijo stavbe in s tem izboljšali potresno varnost objekta, za večjo požarno varnost smo uredili novo zunanje stopnišče, dodatne požarne sektorje, požarne obloge ter negorljivo notranjo opremo. Skoraj v celoti smo zamenjali kanalizacijo in v pritličnih prostorih prenovili tlake.

Energetska obnova je obsegala prenovo fasade, zamenjavo stavbnega pohištva in namestitev zunanjih senčil, toplotno izolacijo strehe ter prenovo kritine in ogrevalnega sistema, zamenjavo razsvetljave ter vzpostavitev centralnega nadzornega sistema.

Energetski obnovi na obeh šolah sta potekali v okviru javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva s konzorcijem družb Petrol d. d., Resalta d.o.o. in Javna razsvetljava d. d.. Sofinancira ju kohezijski sklad v višini 40% upravičenih stroškov energetske sanacije.

Energetsko napredni

V Mestni občini Ljubljana že od leta 2013 skrbimo za energetske prenove objektov v naši lasti. Javne objekte opremljamo s sodobno in okolju prijazno energetsko infrastrukturo, katere cilj je bolj učinkovita raba energije in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov v okolje.
Leta 2017 smo s konzorcijem družb Petrol in Resalta podpisali koncesijske pogodbe za energetsko prenovo 48 javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana. Med obnovljenimi objekti so kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne ustanove in športni objekti, kot tudi objekti mestne uprave.
Jeseni leta 2018 smo podpisali pogodbo o nadaljevanju javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. Ta vključuje
prenovo 11 objektov – 4 osnovnih šol (med njimi sta pravkar obnovljeni Podružnična šola Rudnik in OŠ Poljane), 3 vrtcev, 2 objektov lokalne samouprave in 2 športnih objektov.
Dolgoročni cilj projekta je varčevanje z energijo, prispevek k varovanju okolja (skupaj bomo ohranili več kot 170.000 dreves), povečevanje obnovljivih virov energije ter učinkovitejša raba energije. Hkrati pa je eden pomembnejših ciljev tudi spodbujanje ekološke zavesti - izobraževanje in ozaveščanje mlajših generacij in vseh ostalih udeležencev o pomembnosti varovanja okolja in njihovega prispevka k učinkovitejši rabi energije.

 

 

Preberite tudi: