četrtek, 12. 12. 2019

Prenavljamo ljubljanske vrtce

Odprli smo prenovljene prostore Vrtca Galjevica in nov prizidek vrtca ter večnamenski prostor v vrtcu Tinkara. Samo v letošnjem letu smo v proračunu MOL za predšolsko vzgojo in izobraževanje namenili kar 113 milijonov evrov.

Vrtec Galjevica

foto

V okviru javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva s konzorcijem družb Petrol d. d., Resalta d.o.o. in Javna razsvetljava d. d. smo energetsko obnovili stavbo vrtca. Prenovili smo kotlovnico z ogrevanjem, obnovili zunanji ovoj in notranjo razsvetljavo, zamenjali vsa zunanja vrata in okna, strešno kritino z žlebovi, obnovili smo strelovodne naprave; zamenjali smo del stavbnega pohištva, zunanja konzolna senčila v atrijih vseh 10 igralnic, lesene talne obloge v 8 igralnicah ter vinilni tlak z izolacijo in estrihom na hodnikih, v garderobah ter upravi; vzpostavili smo tudi hlajenje s SPLIT sistemi v vseh igralnicah ter obnovili vse tri sanitarne prostore za odrasle.

Hkrati smo zgradili 183 m2 velik prizidek z večnamensko dvorano in pomožnimi prostori (garderoba in 2 shrambi), ki bo pomembno obogatil vzgojno izobraževalno delo v vrtcu.

Vrednost celotnega projekta znaša 1,5 milijonov evrov.

Nov večnamenski prostor v vrtcu Tinkara

foto

Obstoječi vezni hodnik med nizoma vrtca smo nadomestili z novim veznim hodnikom in večnamenskim prostorom. S tem smo povečali funkcionalnost celotnega objekta in izboljšali prostorske kapacitete vrtca, hkrati smo izboljšali tudi bivalne pogoje tako za otroke kot sodelavce vrtca.
Vrednost projekta znaša približno 442.000,00 evrov, od EKO Sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, smo pridobili okoli 30.000,00 evrov nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Energetsko napredni

V Mestni občini Ljubljana že od leta 2013 skrbimo za energetske prenove objektov v naši lasti. Javne objekte opremljamo s sodobno in okolju prijazno energetsko infrastrukturo, katere cilj je bolj učinkovita raba energije in posledično znižanje emisij toplogrednih plinov v okolje.
Leta 2017 smo s konzorcijem družb Petrol in Resalta podpisali koncesijske pogodbe za energetsko prenovo 48 javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana. Med obnovljenimi objekti so kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne ustanove in športni objekti, kot tudi objekti mestne uprave.
Jeseni leta 2018 smo podpisali pogodbo o nadaljevanju javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. Ta vključuje
prenovo 11 objektov – 4 osnovnih šol (med njimi je tudi vrtec Galjevica), 3 vrtcev, 2 objektov lokalne samouprave in 2 športnih objektov.
Dolgoročni cilj projekta je varčevanje z energijo, prispevek k varovanju okolja (skupaj bomo ohranili več kot 170.000 dreves), povečevanje obnovljivih virov energije ter učinkovitejša raba energije. Hkrati pa je eden pomembnejših ciljev tudi spodbujanje ekološke zavesti - izobraževanje in ozaveščanje mlajših generacij in vseh ostalih udeležencev o pomembnosti varovanja okolja in njihovega prispevka k učinkovitejši rabi energije.

Samo v letošnjem letu smo v proračunu MOL za predšolsko vzgojo in izobraževanje namenili kar 113 milijonov evrov.

 

Preberite tudi: