četrtek, 11. 10. 2018

Odprli smo prenovljeno OŠ Franca Rozmana Staneta

10. oktobra 2018 smo odprli prenovljeno OŠ Franca Rozmana Staneta na Prušnikovi cesti v Šentvidu in s tem učiteljem in učencem zagotovili še boljše pogoje za delo in učenje.

Šola Franca Rozmana Staneta je stara že 107 let, prenovo pa smo razdelili na dve fazi, prva je potekala leta 2016, druga pa letos.

V okviru prenove smo dogradili objekt, v katerem smo uredili novo jedilnico in kuhinjo. Na mestu stare telovadnice smo ohranili zgolj konstrukcijo in zgradili novo, sodobno telovadnico. Ob tem smo tudi statično in energetsko prenovili stavbo ter obnovili električno in vodovodno napeljavo.

učilnica
Uredili smo še nove učilnice za učence 1. triletja, učilnice za predmetni pouk, posebej opremljeni učilnici za računalništvo in za gospodinjstvo, kabinete za učitelje, zbornico ter garderobe za učence. Posodobili smo tudi sanitarne prostore.

garderoba

V Mestni občini Ljubljana področju vzgoje in izobraževanja namenjamo posebno pozornost, saj se zavedamo, kako pomembno je kakovostno učno okolje za celovit razvoj otrok. Od leta 2006 do danes smo za investicije in investicijsko vzdrževanje na tem področju namenili kar 243 milijonov evrov.