sreda, 6. 5. 2020

Objavljamo sofinancirane programe poletnega počitniškega varstva

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov varstva otrok med počitnicami bomo v letošnjem letu sofinancirali 20 programov poletnega počitniškega varstva, namenjenih otrokom od 1. do 5. razreda osnovnih šol, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana.

Zbiranje prijav za poletno počitniško varstvo

Zaradi trenutne situacije, povezane z epidemijo koronavirusa, je začetek zbiranja prijav za poletno počitniško varstvo, ki je bil predviden 5. maja 2020, zamaknjen, in sicer vsaj do 20. maja. Pri določanju novega datuma zbiranja prijav za poletno počitniško varstvo bomo sledili epidemiološkemu stanju in smernicam Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede odpiranja vrtcev in šol, ki jih bomo smiselno prilagodili tudi za počitniško varstvo.
Izvajalci sofinanciranih programov poletnega počitniškega varstva bodo z zbiranjem prijav otrok začeli vsi hkrati, točen datum začetka zbiranja prijav in kontaktne podatke izvajalcev bomo objavili na naši spletni strani.

Komu je namenjeno poletno počitniško varstvo in kako bo organizirano?

Tudi pri izvedbi počitniškega varstva bomo smiselno sledili smernicam omenjenega ministrstva glede velikosti skupin, morebitne uporabe zaščitne opreme, razkuževanja, itd. za vrtce in šole. O potrebnih prilagoditvah organizacije varstva bomo izvajalce obvestili pred začetkom programov počitniškega varstva.

  • Vsi programi so 9-urni in vključujejo prehrano (kosilo in dve malici).
  • V posamezen program počitniškega varstva je otrok lahko vključen največ dva tedna.
  • Programi niso namenjeni predšolskim otrokom, ki bodo s 1. 9. 2020 vstopili v 1. razred osnovne šole, temveč otrokom, ki bodo v letošnjem šolskem letu zaključili 1., 2., 3., 4. ali 5. razred osnovne šole in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana.
  • Programi so namenjeni tudi otrokom družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, vendar le v primeru, da otroci obiskujejo osnovne šole v Ljubljani.
  • Ne glede na navedeno ceno programa, imajo vsi izvajalci na voljo mesta za socialno ogrožene otroke, za katere je varstvo v celoti brezplačno.
  • Za dodatne informacije glede programov in prijav se obrnite neposredno na izvajalce.

Preberite tudi: