sreda, 14. 11. 2018

Ob jubileju OŠ Oskarja Kovačiča smo prenovili šolo

V okviru obeležitve 60. obletnice OŠ Oskarja Kovačiča smo odprli nov prizidek in prenovljene prostore šole.

60 obletnica OS Oskarja Kovacica
Učenci in učitelji so pripravili pester in zelo zanimiv program.

  

OS Oskarja Kovacica
Skupaj smo odprli prenovljene prostore šole.

60 obletnica OS Oskarja Kovacica

V okviru prenove smo obnovili kuhinjo in jedilnico, uredili smo dve novi učilnici, gospodinjsko učilnico in kabinet šolske svetovalne službe, začasno učilnico za glasbeni pouk pa smo preuredili v večnamenski prostor pri jedilnici za sproščanje.

60 obletnica OS Oskarja Kovacica

V novem prizidku smo uredili prostore za upravo šole, zbornico, specialne učilnice za glasbeni pouk, fiziko, biologijo in likovni pouk (vsaka od njih ima kabinet), dve klasični učilnici ter kabinet za delo specialnih pedagogov. V prizidku sta v obeh nadstropjih tudi avli.

OS Oskarja Kovacica

Učencem, učiteljem in drugim sodelavcem šole smo s prenovo zagotovili kakovostno učno okolje, v katerem bodo lahko nabirali nova znanja.