četrtek, 8. 8. 2019

Novosti glede vlog za otroški dodatek, vrtec, štipendije na Centrih za socialno delo

Ustanovitev in delovanje Centrov za socialno delo (CSD) sodi v pristojnost države, kljub temu pa za uveljavljanje olajšav za posamezne storitve MOL in denarnih pomoči potrebujete njihovo potrdilo. Odslej je tudi to nekoliko poenostavljeno, saj vlog za podaljšanje posameznih ugodnosti ni potrebno več vlagati.

Po informacijah vodstva Centra za socialno delo vloge za podaljševanje otroškega dodatka, subvencije vrtca, štipendije, subvencije malice in kosila, kadar ste do teh pravic že bili upravičeni na podlagi odločbe in jih želite podaljšati, ni potrebno več vlagati. Centri za socialno delo bodo o nadaljnji upravičenosti do pravice odločili po uradni dolžnosti
 
Če se za pravico do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila zaproša prvič, je treba vložiti vlogo. Če je bila pravica na podlagi prve vloge zavrnjena, je treba vložiti novo vlogo.

Upravičenec do letne pravice mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. Zakonsko določene spremembe so:

  • število oseb ali upravičencev,
  • sprememba ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod,
  • sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta,
  • sprememba vrste periodičnega dohodka,
  • sprememba kraja bivanja pri državni štipendiji,
  • pridobitev dodatka za posebne potrebe (odločba ZŠ, CSD, ZPIZ in ZRSZ) pri državni štipendiji.


Državna štipendija se dodeli, kadar je za štipendista izkazan ustrezen status dijaka oziroma študenta, je vpisan v višji letnik in so izpolnjeni tudi ostali pogoji. Ker v trenutku odločanja za nekatere štipendiste še ne bodo na razpolago vsi podatki za odločitev o dodatku za uspeh in dodatku za bivanje, bo center za te štipendiste v prvi fazi odločil samo o upravičenosti do državne štipendije in višini osnovnega zneska.  Center za socialno delo bo vsaki ugodilni odločbi priložil poziv štipendistom k predložitvi morebitnih dokazil o izpolnjevanju pogojev za dodelitev dodatka za uspeh in dodatka za bivanje ter na podlagi teh dokazil izdal dopolnilno odločbo.

Preberite tudi: