četrtek, 22. 8. 2019

Nadaljujemo s prenovo otroških igrišč

Prenova otroških igrišč je v polnem teku. Potem ko se od konca julija otroci lahko igrajo na prenovljenem igrišču Bonifacija 5, smo te dni smo končali še prenovo igrišč na Prušnikovi in Flandrovi ulici, hkrati pa začeli z obnovo igrišča Majaronova.

Otroški vrvež na Prušnikovi in Flandrovi

foto

Na otroškem igrišču Prušnikova 9 smo stara igrala zaradi dotrajanosti odstranili in namestili nova: dvojno gugalnico, prevesno gugalnico, plezalni stolp s toboganom in vzmetno igralo.

foto

 

flandrova ulica

Tudi na igrišču na Flandrovi ulici smo stara, dotrajana igrala zamenjali z novimi: dvojno gugalnico, prevesno gugalnico, plezalnim stolpom s toboganom ter vzmetnim igralom.


Prenavljamo igrišče Majaronova

foto

Tudi na Majaronovi bomo zamenjali dotrajana igrala.

foto

Otroška igrišča za vse

V Mestni občini Ljubljana posebno skrb namenjamo prav otrokom, kajti če je mesto urejeno po meri otroka, je prijazno tudi vsem drugim. Vsako leto obnovimo ali na novo uredimo več igrišč, pri čemer lahko posebej izpostavimo čudovita nova obsežna igrišča v parku Kodeljevo, parku Muste in Šmartinskem parku, kjer so igrala prilagojena tudi otrokom z gibalnimi oviranostmi.
Vsa javna otroška igrišča so brezplačno dostopna vsem, tako da vsem otrokom omogočamo igranje in kakovostno preživljanje prostega časa. Zabavna predvsem pa varna igra otrok je naše vodilo pri urejanju in vzdrževanju otroških igrišč ter izvedbi novih otroških igrišč.
Pri izvedbi novih otroških igrišč nas vodita kakovost in iznajdljivost. Za vzdrževanje otroških igrišč skrbi javno podjetje VOKA SNAGA.

Tri kategorije otroških igrišč

Na otroških igriščih pobiramo smeti, praznimo koše, pometamo tlakovane površine, kosimo travo, grabimo listje in vzdržujemo igrala ter parkovno opremo. Redno tedensko pregledujemo igrala na vseh otroških igriščih. Vsa javna otroška igrišča so vključena v plan rednega vzdrževanja. Za vzdrževanje otroških igrišč in parkovne opreme na javnih površinah namenimo skoraj 700.000 evrov na leto.

Igrišča so glede na število otrok, ki jih obiščejo, in na zahtevnost vzdrževanja zato razdeljena v tri kategorije:

  • v prvo kategorijo sodijo igrišča, ki so najbolj obiskana in jih zato čistimo vsak dan,
  • v drugi so tista, kjer se igra nekoliko manj otrok in jih je treba urediti dvakrat ali trikrat na teden,
  • v tretjo kategorijo pa sodijo igrišča v soseskah, kjer lastniške razmere niso urejene, zato občina skrbi zanje toliko časa, da se stvari razjasnijo. To so manjša igrišča v soseskah, kjer je predvideno vzdrževanje enkrat do dvakrat tedensko.

Preberite tudi: